Thông tin tipster

Hoang Duong - Tipster Tập Sự | 88Tipster


Hoang Duong - Vị Trí Tipster Tập Sự - Tham gia 100 ngày - đã có 59 tips với hiệu xuất 6.67% tỉ lệ thắng là 56.6% và lời lỗ là 39.35.

  • Chia sẻ:


Tips Đang Chạy

Chưa có tip mới


Tips Đã Kết Thúc

From August 01, 2018 until August 31, 2018
Ngày tạo Sự kiện Lựa chọn Kèo Odds +/- Lời/Lỗ Tỉ sốTipsters mới hoạt động