Thông tin tipster

Hồ hoàng khải - Tipster Tập Sự | 88Tipster


Hồ hoàng khải - Vị Trí Tipster Tập Sự - Tham gia 40 ngày - đã có 10 tips với hiệu xuất -19.7% tỉ lệ thắng là 40% và lời lỗ là -19.70.

  • Chia sẻ:


Tips Đang Chạy

Chưa có tip mới


Tips Đã Kết Thúc

From August 01, 2018 until August 31, 2018
Ngày tạo Sự kiện Lựa chọn Kèo Odds +/- Lời/Lỗ Tỉ sốTipsters mới hoạt động