ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

88Tipster.com là trang tổng hợp thống kê dự đoán bóng đá dành cho những ai yêu thích dự đoán bóng đá. Tính năng đăng Tip trên website chỉ nhằm mục đích thống kê dự đoán của người dùng, 88Tipster.com không cho phép người dùng sử dụng hệ thống cho mục đích cờ bạc, cá cược với bất kỳ hình thức nào. Tất cả thông tin người dùng sau đây gọi là thành viên đăng tải lên website chỉ mang tính chất tự tham khảo. 88Tipster.com không chịu tránh nhiệm bất kỳ thiệt hại nào của thành viên khi sử dụng thông tin trên 88Tipster.com với bất kỳ lý do nào.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA SÀNG QUA BÓNG ĐÁ WEBSITE Cập nhật lần cuối vào ngày 16 tháng 9 năm 2018

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Cảm ơn bạn đã sử dụng 88Tipster. Các Điều khoản và Điều kiện Chung này (“Điều khoản”) nhằm giúp bạn hiểu rõ các quyền và trách nhiệm pháp lý của mình đối với việc bạn truy cập và sử dụng trang web 88Tipster tại https://www.88Tipster.com (“Trang web”), được gọi chung là "88Tipster", bao gồm nhưng không giới hạn việc phân phối thông tin qua Trang web.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn đồng ý với các Điều khoản này và ký hợp đồng ràng buộc. Không truy cập hoặc sử dụng Trang web nếu bạn không muốn hoặc không thể bị ràng buộc bởi các Điều khoản.
Bạn có thể chấp nhận các Điều khoản bằng cách:

 • Nhấp để chấp nhận hoặc đồng ý với Điều khoản, trong đó nó được cung cấp cho bạn trong giao diện người dùng của Trang web
 • Trên thực tế, sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp này, bạn hiểu và đồng ý rằng 88Tipster sẽ coi việc bạn sử dụng Dịch vụ là sự chấp nhận Điều khoản.
2. ĐỊNH NGHĨA
Người dùng

"Người dùng" hoặc "bạn" hoặc "của bạn" đề cập đến bạn, với tư cách là người dùng Dịch vụ. Người dùng là người truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ nhằm mục đích chia sẻ, hiển thị, lưu trữ, xuất bản, giao dịch, tải mẹo thể thao hoặc xem mẹo thể thao và bao gồm những người khác cùng tham gia sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn một người dùng, là Tipster "Tập Sự", "Chuyên Nghiệp" hoặc "Cao Cấp" hoặc người dùng có quyền truy cập vào một mẹo cụ thể, bất kể đó là mẹo "MIỄN PHÍ", "Người mới" hoặc "Cao cấp". Mỗi Người dùng có thể xem các gợi ý và lời khuyên của từng Tipster trực tiếp, tuân theo Điều khoản và Điều kiện xem của chúng tôi.

Dịch vụ

"Dịch vụ" bao gồm bất kỳ và tất cả các dịch vụ mà 88Tipster.com có thể cung cấp cho Người dùng thông qua Trang web.

Tipster

"Tipster" có nghĩa là bất kỳ Người dùng nào cung cấp các mẹo bóng đá thông qua Trang web 88Tipster. Bất kỳ ai muốn đăng dự đoán của họ trên Trang web 88Tipster đều có thể đăng ký để trở thành Tipster.

Nội dung

"Nội dung" sẽ bao gồm các mẹo, hình ảnh, âm thanh, video, dữ liệu vị trí, 'địa điểm lân cận' và tất cả các hình thức thông tin hoặc dữ liệu khác.

Nội dung của bạn

"Nội dung của bạn" hoặc "Nội dung người dùng" là nội dung do bạn gửi, với tư cách là người dùng của Trang web. Nó bao gồm, nhưng không giới hạn đối với những gì bạn tải lên, chia sẻ hoặc truyền tải, thông qua hoặc liên quan đến Dịch vụ, chẳng hạn như mẹo, lượt thích, xếp hạng, đánh giá, hình ảnh, ảnh, tin nhắn, thông tin Tài khoản người dùng và bất kỳ tài liệu nào khác bạn hiển thị công khai hoặc được hiển thị trong hồ sơ tài khoản người dùng của bạn.

Nội dung 88Tipster

88Tipster tạo và cung cấp liên quan đến Dịch vụ, bao gồm: giao diện trực quan, tính năng tương tác, đồ họa, thiết kế, mã máy tính, sản phẩm, phần mềm, xếp hạng tổng hợp, báo cáo và các liên quan đến sử dụng khác dữ liệu liên quan đến các hoạt động được liên kết với Tài khoản người dùng của bạn và tất cả các thành phần và thành phần khác của Dịch vụ, ngoại trừ Nội dung của bạn và nội dung của bên thứ ba. "Nội dung của bên thứ ba" có nghĩa là nội dung đến từ các bên ngoài 88Tipster hoặc Người dùng của nó và có sẵn trong hoặc thông qua Dịch vụ.

3. SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ
Điều kiện

Bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn ít nhất mười tám (18) tuổi trở lên và hoàn toàn có khả năng hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện, nghĩa vụ, xác nhận, đại diện và bảo đảm được quy định trong các Điều khoản đó.

Tuân thủ luật pháp

Bạn đồng ý chỉ sử dụng Dịch vụ tuân thủ các Điều khoản này và luật hiện hành của quốc gia của bạn và theo cách không vi phạm quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc của các bên thứ ba.

Trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động

Trang web và Ứng dụng dành cho thiết bị di động có thể được sửa đổi, cập nhật, gián đoạn, tạm ngừng hoặc ngừng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm.

Tài khoản người dùng

Bạn phải tạo Tài khoản Người dùng và cung cấp thông tin nhất định về bản thân để sử dụng (một số) Dịch vụ được cung cấp qua Trang web và Ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu Tài khoản người dùng của mình. Bạn cũng chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động xảy ra liên quan đến Tài khoản người dùng của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép Tài khoản Người dùng của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền đóng Tài khoản người dùng của bạn bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do gì.
Tài khoản người dùng của bạn chỉ dành cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn. Khi tạo tài khoản, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về bản thân để củng cố uy tín của bạn với tư cách là người đóng góp cho Trang web và Ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bạn không được mạo danh người khác, tạo hoặc sử dụng Tài khoản người dùng cho bất kỳ ai khác ngoài chính bạn hoặc tạo nhiều tài khoản. Nếu bạn đang sử dụng bút danh, xin lưu ý rằng một số người vẫn có thể xác định bạn nếu, ví dụ: bạn bao gồm thông tin nhận dạng trong các bài đánh giá Tipster, tên người dùng của bạn, sử dụng cùng thông tin tài khoản trên các trang web khác hoặc cho phép các trang web khác chia sẻ thông tin về bạn với 88Tipster. Không được phép tạo nhiều tài khoản nếu bị phát hiện sẽ bị khoá tài khoản chính và những tài khoản phụ mà không cần thông báo trước, dữ liệu sẽ bị xóa sau đó và không cần báo trước. Vui lòng đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Truyền thông từ 88Tipster

Bằng cách tạo Tài khoản người dùng, bạn đồng ý nhận một số liên lạc nhất định liên quan đến Trang web và Ứng dụng dành cho thiết bị di động.

4. THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN

88Tipster có thể sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật các Điều khoản này, theo thời gian, hoàn toàn theo quyết định riêng của mình. Bạn sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra các Điều khoản này, theo thời gian và đảm bảo việc tuân thủ các Điều khoản này. Việc bạn sử dụng Dịch vụ sau bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi nào trong Điều khoản sẽ được coi là sự chấp nhận rõ ràng của bạn đối với các Điều khoản đã sửa đổi / thay đổi đó và sự đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản đã sửa đổi / sửa đổi đó.

5. NỘI DUNG
Cho Nội dung của bạn

Bạn chịu trách nhiệm về nội dung bạn xuất bản. Bạn giả định tất cả các rủi ro liên quan đến nội dung bạn đăng, đặc biệt là các tips của bạn, bao gồm sự phụ thuộc của bất kỳ ai vào chất lượng, độ chính xác hoặc độ tin cậy, tiết lộ hoặc tính trung thực của thông tin. Bạn tuyên bố rằng bạn có thẩm quyền xuất bản nội dung. Bạn có thể không ngụ ý rằng nội dung được xuất bản là theo bất kỳ cách nào được thúc đẩy, tài trợ hoặc xác nhận bởi 88Tipster. Bạn có thể tự chịu trách nhiệm pháp lý nếu, ví dụ: nội dung bạn xuất bản chứa tài liệu cố ý gây hiểu nhầm; vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm bất kỳ quyền tác giả, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền đạo đức, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác; chứa tài liệu bất hợp pháp, bao gồm ngôn từ kích động thù địch hoặc nội dung khiêu dâm; làm hại trẻ vị thành niên;

Tips do Tipsters đăng không phản ánh ý kiến ​​hoặc dự đoán của 88Tipster.
Quyền sử dụng Nội dung của bạn.

Bằng cách gửi Nội dung của bạn, bạn theo đây không thể huỷ ngang cho chúng tôi quyền vĩnh viễn, không hủy ngang, không độc quyền, miễn phí bản quyền để sử dụng nội dung đã xuất bản. Bằng cách "sử dụng", chúng tôi sử dụng, sao chép, hiển thị, phân phối, sửa đổi, dịch, định dạng lại, kết hợp vào quảng cáo và các tác phẩm khác, quảng bá, tạo các tác phẩm phái sinh.
Bạn cấp cho chúng tôi quyền sử dụng tên hoặc tên người dùng mà bạn gửi cùng với Nội dung của bạn. Bạn không thể huỷ ngang, mọi tuyên bố và xác nhận quyền đạo đức đối với Nội dung của bạn đã mang lại cho chúng tôi, bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba nào và của chúng tôi cũng như người dùng của họ.

Quyền sở hữu nội dung

Giữa bạn và 88Tipster, bạn sở hữu Nội dung của mình. Chúng tôi sở hữu Nội dung 88Tipster, bao gồm các giao diện trực quan, các tính năng tương tác, đồ họa, thiết kế, biên dịch, bao gồm (nhưng không giới hạn) cơ sở dữ liệu nội dung người dùng và Nội dung ứng dụng và trang web khác, mã máy tính, sản phẩm, phần mềm xếp hạng đánh giá tổng hợp Tipster và tất cả các thành phần và thành phần khác của Trang web và Ứng dụng dành cho thiết bị di động, ngoại trừ Nội dung của người dùng và Nội dung của bên thứ ba. Chúng tôi cũng sở hữu bản quyền, nhãn hiệu, tên thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu khác ("Quyền IP"), được liên kết với Nội dung 88Tipster, Trang web và Ứng dụng dành cho thiết bị di động. Điều này có nghĩa là bạn không thể sửa đổi, sao chép, phân phối, tạo các tác phẩm phái sinh hoặc thích ứng.

Xóa nội dung

Chúng tôi bảo lưu quyền, bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, để xóa, chặn hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi, vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do nào bị coi là phản đối, vi phạm Điều khoản hoặc gây hại cho Dịch vụ hoặc Người dùng của chúng tôi theo quyết định riêng của chúng tôi.

6. Dịch vụ và chính sách thu phí

Dịch vụ thu phí là dịch vụ được 88Tipster cung cấp có thu phí sử dụng cho thành viên sau khi thành viên đặt mua một số hạng mục có thu phí và dich vụ có thu phí, việc thu phí tiến hành bằng phương thức thanh toán mà 88Tipster quy định, sau khi thành viên đã đồng ý các điều lệ tham gia dịch vụ. Phạm vi của dịch vụ trả phí có thể thay đổi theo chính sách của 88Tipster

7. GIỚI HẠN

Không giới hạn tính tổng quát của các Điều khoản này, khi sử dụng Dịch vụ, bạn đặc biệt đồng ý không đăng hoặc truyền bất kỳ nội dung nào (bao gồm đánh giá) hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào theo quyết định của chúng tôi:

 • Vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền đạo đức, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác hoặc quyền sở hữu trí tuệ;
 • Vi phạm các Điều khoản đó;
 • Vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào;
 • Đe dọa, gây hại, quấy rối người khác hoặc khuyến khích phân biệt đối xử;
 • Quảng bá doanh nghiệp hoặc liên doanh hoặc sự kiện thương mại khác hoặc sử dụng Trang web và / hoặc Ứng dụng dành cho thiết bị di động cho mục đích thương mại;
 • Tham gia vào việc gửi spam từ khóa hoặc cố gắng thao túng kết quả tìm kiếm của Trang web và Ứng dụng dành cho thiết bị di động;
 • Thu hút thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên hoặc gửi hoặc truyền nội dung khiêu dâm.

Ngoài ra, Người dùng đồng ý không:

 • Sửa đổi, điều chỉnh, thích hợp, tái tạo, phân phối, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh, hiển thị công khai, bán, giao dịch hoặc theo bất kỳ cách nào khai thác Trang web và Di động ........ Ứng dụng hoặc Nội dung của nó.
 • Sử dụng bất kỳ ứng dụng tìm kiếm / truy xuất ứng dụng dành cho rô bốt, trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động nào trong Trang web hoặc Ứng dụng dành cho thiết bị di động;
 • Thực hiện các nỗ lực để đảo ngược bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Ứng dụng dành cho thiết bị di động;
 • Xóa hoặc sửa đổi bất kỳ thông báo quyền sở hữu trí tuệ nào xuất hiện trên bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc trên bất kỳ tài liệu nào được in hoặc sao chép từ Trang web hoặc ........ Ứng dụng dành cho thiết bị di động;
 • Ghi lại, xử lý hoặc khai thác thông tin về Người dùng và khách hàng khác;
 • Cố gắng truy cập trái phép vào Trang web hoặc Ứng dụng dành cho thiết bị di động, Tài khoản người dùng, hệ thống máy tính hoặc mạng được kết nối với Trang web hoặc Thiết bị di động ........ Thông qua hack, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác;
 • Sử dụng Trang web, Ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc bất kỳ Nội dung nào để truyền bất kỳ vi-rút máy tính, sâu, ngựa Trojan hoặc các mục khác có thể có tính chất phá hoại (gọi chung là "Vi-rút").

Khi một hành động cụ thể không được đề cập rõ ràng trong điều khoản này, nhưng là một sự vi phạm rõ ràng của Nghệ thuật. 7, điều khoản cần được giải thích rộng rãi, ủng hộ 88Tipster, và hành động này nên được xem xét như thể nó được bao gồm trong điều khoản này.

8. QUAN HỆ VỚI CHÍNH SÁCH KHÁC

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn luôn có thể truy xuất phiên bản hiện tại của nó tại […]. Đặc biệt, các điều khoản bảo vệ dữ liệu này chi phối và giải thích mức độ dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập, xử lý, có thể được nhìn thấy bởi những Người dùng khác và những tùy chọn bạn có để kiểm soát việc tiết lộ của mình cho Người dùng khác và các bên thứ ba. Vui lòng xem kỹ Chính sách bảo mật của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý và xử lý thông tin cá nhân của bạn.

9. TRANG WEB VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA

Dịch vụ có thể chứa hoặc bạn có thể được gửi qua Trang web hoặc Ứng dụng dành cho thiết bị di động, liên kết tới các trang web khác (“Trang web của bên thứ ba”), cũng như bài viết, ảnh, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video , thông tin, ứng dụng, phần mềm và Nội dung của bên thứ ba khác. Các trang web của bên thứ ba và nội dung bên thứ ba không được điều tra, theo dõi hoặc kiểm tra tính chính xác, phù hợp, an toàn hoặc đầy đủ của 88Tipster và 88Tipster không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trang web bên thứ ba nào được truy cập thông qua Trang web hoặc Ứng dụng trên thiết bị di động hoặc bất kỳ Nội dung bên thứ ba nào được đăng trên đó, có sẵn thông qua hoặc được cài đặt từ Trang web hoặc Ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính sẵn có hoặc Nội dung của bên thứ ba của các trang web của bên thứ ba đó.

10. QUẢNG CÁO

Dịch vụ có thể được hỗ trợ bởi doanh thu quảng cáo và có thể hiển thị quảng cáo và chương trình khuyến mãi.

Các phần của Trang web hoặc Ứng dụng dành cho thiết bị di động có thể chứa thông tin quảng cáo hoặc tài liệu quảng cáo hoặc tài liệu khác do bên thứ ba gửi cho 88Tipster. Trách nhiệm đảm bảo rằng tài liệu được gửi để đưa vào Trang web hoặc Ứng dụng dành cho thiết bị di động tuân thủ luật quốc tế và quốc gia hiện hành là về bên cung cấp thông tin / tài liệu. Thư từ hoặc giao dịch kinh doanh của bạn, cũng như sự tham gia quảng cáo của các nhà quảng cáo ngoài 88Tipster, được tìm thấy trên hoặc thông qua Trang web và / hoặc Ứng dụng dành cho thiết bị di động, bao gồm thanh toán và phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan và mọi điều khoản, điều kiện khác, bảo hành hoặc đại diện liên quan đến các giao dịch đó, sẽ chỉ duy nhất giữa bạn và nhà quảng cáo đó. 88Tipster sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào,

11. PHẢN HỒI NGƯỜI DÙNG. ĐỀ XUẤT VÀ CẢI TIẾN

Bằng cách gửi cho chúng tôi bất kỳ ý tưởng, đề xuất, tài liệu hoặc đề xuất nào ("Phản hồi"), bạn đồng ý rằng (i) Phản hồi của bạn không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền của bên thứ ba, (ii) chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo mật, thể hiện hoặc ngụ ý, đối với Phản hồi, (iii) chúng tôi có thể có thông tin phản hồi đã được xem xét hoặc đang được phát triển và (iv) bạn cấp cho chúng tôi quyền sử dụng, sửa đổi vĩnh viễn, không độc quyền, không có quyền sử dụng , chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, xuất bản, phân phối và cấp phép lại Phản hồi, và bạn không thể huỷ ngang, chống lại 88Tipster và người dùng của mình, mọi khiếu nại và xác nhận về bất kỳ quyền đạo đức nào có trong Phản hồi đó.

12. BỒI THƯỜNG

Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tên người dùng, mật khẩu và Tài khoản người dùng của mình, cũng như tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản người dùng của bạn.

Theo đó, bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ chúng tôi, người cấp phép, người được cấp phép, nhà phân phối, đại lý, người đại diện và người dùng được ủy quyền khác và từng đại lý, nhà phân phối, nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp tương ứng của họ và tất cả các thực thể nói trên các giám đốc, chủ sở hữu, nhân viên, đại lý, đại diện và người được giao, vô hại và chống lại mọi tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và chi phí (bao gồm chi phí thanh toán và bất kỳ khoản phí pháp lý hoặc phí khác và chi phí điều tra hoặc bảo vệ bất kỳ hành động nào) liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào của bạn về các Điều khoản hoặc khiếu nại này phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web, Ứng dụng dành cho thiết bị di động và / hoặc Tài khoản người dùng của bạn. Bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi để bảo vệ mọi khiếu nại. Chúng tôi bảo lưu quyền, bằng chi phí của chính chúng tôi, để sử dụng tư vấn riêng và giả định sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào khác nếu bạn chịu sự bồi thường của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào như vậy.

13. KHUYẾN CÁO BẢO ĐẢM VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

BẠN KẾT THÚC VÀ ĐỒNG Ý R THENG DỊCH VỤ, TRUY CẬP TRÊN HOẶC QUA TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "CÓ S "N". ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH, ĐƯỢC PHÉP BỞI LUẬT ÁP DỤNG, TUYÊN BỐ THƯƠNG MẠI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, XÁC NHẬN HOẶC ĐƯỢC KHIẾU NẠI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU THỰC HIỆN R :NG: (I) CÁC DỊCH VỤ, TRUY CẬP TRÊN HOẶC QUA TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI CÓ THỂ ĐƯỢC THƯƠNG MẠI HOẶC CÓ THỂ ĐỐI VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, (II) CÁC DỊCH VỤ, TRUY CẬP HOẶC QUA TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI S OP KHÔNG HOẠT ĐỘNG VÀ L ERI, (III) TRẢ LỜI S R ĐƯỢC SỬA ĐỔI, (IV) KHÔNG CÓ BUGS, VIRUSES, TROJAN HORSES HOẶC NHƯ GIỐNG , CÓ THỂ ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG HOẶC QUA CÁC DỊCH VỤ, THEO CÁC HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC BÊN THỨ BA,

TẢI XUỐNG HOẶC CÁC VẬT LIỆU KHÁC RÀ SOÁT QUA CÁC VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC XỬ LÝ KHUYẾN CÁO VÀ RỦI RO RIÊNG CỦA BẠN. BẠN S BE CÓ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT K D THIỆT HẠI CHO MÁY TÍNH CỦA BẠN, ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, TABLET HOẶC THIẾT BỊ KHÁC HOẶC CHO MẤT L DI DỮ LIỆU KẾT QUẢ TỪ VẤN ĐỀ BẤT K SU VẬT LIỆU NÀO. BẠN S AL C ALNG CÓ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO CÁC KHOẢNG KHUYẾN KHÍCH DO DO BẠN QUAN TRỌNG VỀ BẤT K OF DỰ BÁO CỦA CHÚNG TA. 88Tipster S W KHÔNG PHẢI LÀ BÊN CHO HOẶC TRONG BẤT K W CÁCH CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO MÀN HÌNH BẤT K TRANS GIAO DỊCH GIỮA BẠN VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA BÊN THỨ BA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ BÓNG ĐÁ. BẠN CÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIAO TIẾP VÀ TƯƠNG TÁC CỦA BẠN VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁC VÀ VỚI NGƯỜI KHÁC VỚI BẠN KHI GIAO TIẾP HOẶC TƯƠNG TÁC NHƯ LÀ KẾT QUẢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN. THÔNG TIN LIÊN LẠC VỚI BÓNG ĐÁ, XIN VĂN BẢN HOẶC ORAL, TRONG KẾT NỐI, TROUGH HOẶC NHƯ LÀ KẾT QUẢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ S SH KHÔNG TẠO BẤT K WAR BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG ĐƯỢC BAO GỒM NHỮNG ĐIỀU KHOẢN. BẠN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN ĐƯỢC NHẬN ĐƯỢC B WRNG VĂN BẢN, BẠN ĐỒNG Ý R WHNG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN S NOT KHÔNG SỬ DỤNG BẤT K TRAD THƯƠNG HIỆU, TÊN THƯƠNG HIỆU HOẶC BIỂU TƯỢNG CỦA CÔNG TY HOẶC TỔ CHỨC BẤT CỨ NÀO ĐỂ CÓ LIÊN QUAN VỀ CHỦ SỞ HỮU MARKS, NAMES OR LOGOS.

88Tipster KHÔNG CUNG CẤP KHUYẾN CÁO VỚI CÁC BÊN THỨ BA, NHỮNG BẤT CỨ NHỮNG NHÀ QUẢNG CÁO R CANNG CÓ THỂ ĐƯỢC TRÊN TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG HOẶC NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁC. 88Tipster KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT K L MẤT HAY HOẶC THIỆT HẠI R MNG TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG HOẶC HOẠT ĐỘNG, BAO GỒM, VÍ DỤ, NẾU NGƯỜI KHÁC HOẶC DOANH NGHIỆP MISUSES NỘI DUNG, THÔNG TIN HOẶC THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN HOẶC NẾU BẠN CÓ KINH NGHIỆM TIÊU CHUẨN VỚI DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC BẤT K OTHER SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ KHÁC ĐƯỢC HƯỞNG HOẶC NỔI BẬT TRÊN WEBSITE HOẶC ỨNG DỤNG MOBILE.

VIỆC MUA VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN B OFFNG CÁC BÊN THỨ BA QUA TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI ĐƯỢC XỬ LÝ TẠI SỰ KHUYẾN MÃI VÀ RỦI RO RIÊNG CỦA BẠN. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TĂNG TRƯỞNG TỐI ĐA TỐI ĐA CỦA BẠN CHO BẠN ĐỐI VỚI CÁC MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI R YOUNG BẠN CÓ THỂ LIÊN KẾT VỚI CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN TIỀN RÚT BẤT K P NGOÀI TRỜI B BYNG BẠN B TONG CHÂN B FONG.

88Tipster TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ (I) HIỆN TRẠNG, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, THƯỜNG GẶP, HAY ĐẶC BIỆT, (II) MẤT LỢI NHUẬN VÀ THIỆT HẠI KẾT QUẢ, (III) TƯƠNG LAI KINH DOANH, (IV) HARM TUYÊN BỐ, HOẶC (V) MẤT THÔNG TIN HOẶC DỮ LIỆU.

14. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bạn đồng ý rằng bất kỳ và tất cả các tranh chấp và khiếu nại, phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này, Trang web, Ứng dụng dành cho thiết bị di động và Dịch vụ sẽ được giải quyết riêng lẻ mà không cần đến bất kỳ hình thức hành động nào.

Thỏa thuận này và tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến nó được điều chỉnh bởi luật pháp Vietnam. Bất kỳ tranh chấp nào giữa các Bên phát sinh từ Thỏa thuận này sẽ được tòa án có thẩm quyền của Vietnam lắng nghe và quyết định.

15. TỔNG QUAN

Nếu bất kỳ điều khoản sử dụng nào được tìm thấy bất hợp pháp, vô hiệu, hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thi hành thì các điều khoản đó sẽ bị coi là nghiêm trọng đối với các Điều khoản còn lại và sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại.

16. CHẤM DỨT
 • Bạn có thể chấm dứt Điều khoản bất kỳ lúc nào bằng cách đóng Tài khoản người dùng của mình, ngừng sử dụng Trang web và Ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc cung cấp cho 88Tipster thông báo chấm dứt.
 • Chúng tôi có thể đóng Tài khoản người dùng của bạn, tạm ngưng khả năng sử dụng một số phần nhất định của Trang web hoặc Ứng dụng dành cho thiết bị di động và / hoặc cấm bạn sử dụng Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì hoặc không có thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào. Bất kỳ hành động nào như vậy có thể ngăn bạn truy cập vào Tài khoản người dùng của bạn, Trang web, Ứng dụng dành cho thiết bị di động
 • Nội dung của bạn, nội dung 88Tipster và / hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào khác.
 • Trong trường hợp bạn chấm dứt các Điều khoản này, dù bạn hoặc chúng tôi, Mục 2, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15 và 16 sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ, bao gồm cả quyền sử dụng Nội dung của bạn như được nêu chi tiết trong các điều khoản của Phần 6.
17. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 • Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, cập nhật hoặc ngừng Trang web và / hoặc Ứng dụng dành cho thiết bị di động theo quyết định riêng của mình, bất kỳ lúc nào, có hoặc không có lý do và không có thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý.
 • Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các thông báo, bao gồm các thông báo liên quan đến các thay đổi đối với Điều khoản, bằng email hoặc thông qua Trang web và / hoặc Ứng dụng dành cho thiết bị di động.
 • Trừ khi được nêu khác trong Phần 9 ở trên, không có gì trong các Điều khoản đó được dự định, cũng sẽ không được coi là, để trao quyền hoặc biện pháp khắc phục cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Điều khoản chứa toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và 88Tipster về việc sử dụng Trang web và Ứng dụng dành cho thiết bị di động.
 • Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản được phát hiện là không thể thi hành hoặc không hợp lệ, thì chỉ điều khoản đó sẽ được sửa đổi để phản ánh ý định hoặc loại bỏ của các bên để các Điều khoản vẫn có hiệu lực.
 • Tiêu đề của phần trong Điều khoản chỉ mang tính tiện lợi và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng.
18. LIÊN HỆ

Để giải quyết một câu hỏi, để giải quyết khiếu nại liên quan đến Trang web, Ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc Dịch vụ 88Tipster hoặc để nhận thêm thông tin về Dịch vụ, vui lòng liên hệ với 88Tipster bằng một trong các phương pháp sau:

Địa chỉ:

Facebook: https://www.facebook.com/88tipster
E-mail: email: 88tipster.com@gmail.com

Chào mừng bạn đến với 88Tipster

Tiếp tục

Khi tham gia, tôi đồng ý nhận email từ 88Tipster.

hoặc

Tham gia 88Tipster

Bạn có phải là một Tipster?

Đăng ký ngay

Khi đăng ký, tôi đồng ý với 88Tipster Điều khoảnĐiều khoản bảo mật.
Khi tham gia, tôi đồng ý nhận email từ 88Tipster.

Lấy lại mật khẩu

Lấy lại mật khẩu

HEY, YOU'RE ALMOST DONE!


Finish Registration