Top Tipsters Tập Sự leaderboard


Tên No.Tips Odds Tỉ lệ thắng Thắng Hòa Thua Lời/Lỗ Hiệu suất
NOBETBONG91 75 1.91 63.77% 44 6 25 107.6 14.35%
Lê Quý Thắng 97 1.95 55.06% 49 8 40 53 5.46%

Top Tipsters

From August 02, 2018 until August 09, 2018

Top Tipsters Chuyên Nghiệp Tuần Này

 • 1
 • Tipster NOBETBONG91
 • NOBETBONG91

  Tipster Chuyên Nghiệp

  • thắng 6
  • hòa 0
  • thua 3

From August 01, 2018 until August 09, 2018

Top Tipsters Chuyên Nghiệp tháng này

 • 1
 • Tipster NOBETBONG91
 • NOBETBONG91

  Tipster Chuyên Nghiệp

  • thắng 37
  • hòa 5
  • thua 23

Tipsters mới hoạt động