Điều Khoản Bảo Mật

Chính sách bảo mật này đã được làm rõ theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (GDPR) được áp dụng sau ngày 25 tháng 5 năm 2018. GDPR được thiết kế để hài hòa hóa luật bảo mật dữ liệu trên khắp châu Âu, bảo vệ và trao quyền cho tất cả định hình lại cách các tổ chức trên toàn khu vực tiếp cận quyền riêng tư về dữ liệu. Nếu bạn có câu hỏi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng biểu mẫu liên hệ của chúng tôi.

88Tipster ("88Tipster", "chúng tôi", "chúng tôi") tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông qua việc tuân thủ Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chính sách này mô tả:

 • Các loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi - https://www.88tipster.com và các dịch vụ trực tuyến khác (gọi chung là "Dịch vụ" của chúng tôi); và
 • thực hành của chúng tôi để thu thập, sử dụng, duy trì, bảo vệ và tiết lộ thông tin đó. Chính sách này chỉ áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ của chúng tôi và trong các liên lạc điện tử được gửi qua hoặc liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi.

Các định nghĩa của các điều khoản trong Chính sách bảo mật này đã được giới thiệu bởi các Điều khoản và Điều kiện của trang web 88Tipster.

88Tipster cố gắng cung cấp cho khách truy cập và Người dùng nhiều lợi thế của công nghệ Internet và để cung cấp trải nghiệm tương tác và được cá nhân hóa. Đối với những mục đích này, chúng tôi, từ 88Tipster, có thể sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân - như tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ, số điện thoại, v.v., tuân theo các điều khoản của Chính sách bảo mật này. Chúng tôi, và chúng tôi giả sử bạn cũng vậy, không chịu đựng được spam. Do đó, chúng tôi sẽ không bao giờ bán, trao đổi hoặc thuê địa chỉ email của bạn cho bất kỳ bên thứ ba trái phép nào.

LIÊN KẾT BÊN THỨ BA

Trong nỗ lực cung cấp cho bạn giá trị tốt nhất, chúng tôi có thể bao gồm các liên kết của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Những trang web liên kết có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với nội dung và hoạt động của các trang web được liên kết này. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của trang web của chúng tôi và hoan nghênh bất kỳ phản hồi nào về các trang web được liên kết này (bao gồm cả nếu một liên kết cụ thể không hoạt động).

1. THÔNG TIN GÌ CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ NGƯỜI SỬ DỤNG CỦA CHÚNG TÔI?

88Tipster có thể thu thập và sử dụng thông tin và về Người dùng của mình. Thông tin, thông qua đó người có thể được xác định, có thể bao gồm dữ liệu mà Người dùng tự nguyện nhập, sử dụng hoặc cung cấp khi sử dụng Dịch vụ của Website 88Tipster hoặc gửi khi tạo Tài khoản người dùng. 88Tipster thu thập và sử dụng thông tin cho các mục đích, được nêu trong Điều khoản và Điều kiện, cũng như cung cấp các dịch vụ mới cho Người dùng hoặc để làm quen với các chức năng mới trên Trang web.

Chúng tôi thu thập hai loại thông tin từ và về Người dùng của chúng tôi, bao gồm thông tin:

 • mà bạn có thể được xác định cá nhân; và / hoặc
  về kết nối internet của bạn, thiết bị bạn sử dụng để truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi và chi tiết sử dụng của bạn (tức là Nhà cung cấp dịch vụ Internet).

Chúng tôi thu thập hai loại thông tin từ và về Người dùng của chúng tôi, bao gồm thông tin:

Thông tin chúng tôi thu thập trên hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm:

 • Thông tin tài khoản người dùng: Tên đầy đủ, địa chỉ email và thông tin khác mà bạn có thể cung cấp cùng với tài khoản của mình, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại di động và ngày sinh;
 • Tùy chọn: Tùy chọn và cài đặt của bạn như múi giờ và ngôn ngữ;
 • Tìm kiếm và các hoạt động khác: Cụm từ tìm kiếm bạn đã tra cứu và kết quả bạn đã chọn;
 • Thông tin duyệt web: Thời gian bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn sử dụng các tính năng nào, v.v.
 • Liên lạc: Giữa bạn và 88Tipster hỗ trợ nhân viên liên quan đến Dịch vụ.
 • Thông tin giao dịch: Nếu bạn thanh toán hoặc mua hàng thông qua Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin về bạn để xử lý yêu cầu của bạn và tự động hoàn thành biểu mẫu cho các giao dịch trong tương lai;
2. CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN TỪ NGƯỜI SỬ DỤNG?

Cách chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin phụ thuộc vào các trang bạn đang truy cập, các hoạt động mà bạn chọn tham gia và các dịch vụ được cung cấp. Ví dụ: bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin khi bạn đăng ký quyền truy cập vào các phần nhất định của Trang web, tạo tài khoản Người dùng, yêu cầu một số tính năng nhất định, chẳng hạn như bản tin e-mail hoặc khi bạn thanh toán. Giống như hầu hết các trang web khác, 88Tipster cũng thu thập thông tin tự động và thông qua việc sử dụng các công cụ điện tử có thể minh bạch cho khách truy cập và Người dùng của chúng tôi.

Ví dụ: chúng tôi có thể đăng nhập tên Nhà cung cấp Dịch vụ Internet của bạn hoặc sử dụng công nghệ “cookie” để nhận ra bạn và giữ thông tin từ lần truy cập của bạn (để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách Cookie riêng của chúng tôi). Trong số những thứ khác, cookie có thể lưu trữ tên người dùng và mật khẩu của bạn, giúp bạn không phải nhập lại thông tin đó mỗi khi bạn truy cập hoặc có thể kiểm soát số lần bạn gặp phải một phần cụ thể của Trang web. Khi chúng tôi sử dụng các công nghệ bổ sung, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin thông qua các phương tiện khác. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể chọn không cung cấp thông tin cho chúng tôi, ví dụ bằng cách đặt trình duyệt của bạn từ chối chấp nhận cookie.

3. CHÚNG TÔI LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP?

Giống như các trang web khác, chúng tôi thu thập thông tin để tăng cường lượt truy cập của bạn và cung cấp nội dung được cá nhân hóa hơn để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai, trừ trường hợp khi điều đó chứng minh là cần thiết.

Thông tin và thông tin tổng hợp không nhận dạng cá nhân bạn, có thể được sử dụng theo nhiều cách. Ví dụ: 88Tipster có thể kết hợp thông tin về các mẫu sử dụng của bạn trên Trang web với thông tin tương tự thu được từ người dùng khác để giúp nâng cao trang web và Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: để tìm hiểu trang nào được truy cập nhiều nhất hoặc những tính năng Người dùng thấy hấp dẫn nhất). Thông tin này không bao gồm bất kỳ thông tin nào về bạn và không cho phép bất kỳ ai nhận dạng bạn riêng lẻ.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân, được thu thập trên trang web, để liên lạc với bạn về các tùy chọn đăng ký và tùy chỉnh của bạn; Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi; dịch vụ và sản phẩm được cung cấp bởi hoặc thông qua Trang web; và các chủ đề khác mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm.

Thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập bởi 88Tipster cũng có thể được sử dụng cho các mục đích khác, bao gồm nhưng không giới hạn đối với quản trị trang web, xử lý sự cố, xử lý giao dịch thương mại điện tử và các liên lạc khác với bạn. Một số bên thứ ba cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của trang web của chúng tôi - dịch vụ lưu trữ web của chúng tôi - có thể có quyền truy cập vào thông tin đó.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn khi được pháp luật cho phép. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn theo lệnh tòa, vào những lúc khác khi chúng tôi tin rằng chúng tôi được luật pháp hiện hành yêu cầu một cách hợp lý, liên quan đến việc thu số tiền bạn có thể nợ chúng tôi và / hoặc thực thi pháp luật chính quyền, bất cứ khi nào chúng tôi cho là phù hợp hoặc cần thiết. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn thông báo trước khi tiết lộ trong những trường hợp như vậy.

Tất cả các giao dịch thẻ thanh toán được thực hiện thông qua giao diện PayPal và được xử lý bằng cổng thanh toán trực tuyến bảo mật (công nghệ Lớp cổng bảo mật (SSL)) mã hóa chi tiết thẻ của bạn trong môi trường lưu trữ an toàn. Chúng tôi không giữ chi tiết thẻ thanh toán của bạn trên máy chủ 88Tipster.

4. ĐÁNH GIÁ, THAY ĐỔI HOẶC THÔNG TIN XÓA

Nếu bạn muốn xem lại, thay đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ bạn hoặc bạn đã gửi hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về việc chấm dứt hoặc xóa thông tin của bạn, vui lòng tham khảo Mục 8: Chấm dứt Chính sách Bảo mật này.

5. TRUY CẬP & CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN.

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để ghi chính xác thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, cũng như mọi cập nhật tiếp theo.

Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại, cập nhật và sửa thông tin cá nhân mà chúng tôi duy trì về bạn. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân về bạn không chính xác, không đầy đủ, không liên quan cho các mục đích hợp pháp hoặc đang được xử lý theo cách vi phạm bất kỳ yêu cầu pháp lý hiện hành nào.

Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin của bạn miễn là cần thiết để thực hiện nhiệm vụ tại sao thông tin được thu thập, lâu hơn khi cần thiết cho các nghĩa vụ hợp pháp như lưu giữ hồ sơ hoặc thực hiện trách nhiệm trong bán hàng của người tiêu dùng và hiển thị việc thực hiện đúng các trách nhiệm đó .

6. BẢO MẬT: CÁCH CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN?

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp thích hợp dưới các hình thức kỹ thuật, vật lý và phương tiện khác, bao gồm nhưng không giới hạn các biện pháp liên quan đến bảo mật hệ thống và cơ sở dữ liệu điện tử, ổ khóa, giá đỡ, vỏ máy và các thiết bị khác. và các hệ thống chữa cháy.

Điều này có nghĩa là nhằm mục đích cải thiện tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và duy trì. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng ngay cả các biện pháp an ninh tốt nhất cũng không thể đảm bảo loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro. Nếu chúng tôi tìm hiểu về bất kỳ vi phạm, vi phạm hoặc nguy hiểm nào đối với các hệ thống bảo mật của chúng tôi vi phạm, thì chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn bằng điện tử để có thể thực hiện các bước bảo vệ kịp thời và phù hợp. Ngoài việc thông báo cho bạn qua e-mail, chúng tôi có thể đăng thông báo qua Trang web nếu xảy ra vi phạm bảo mật.

7. KIỂM SOÁT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Người dùng khác có thể nhận dạng bạn hoặc liên kết bạn với tài khoản của bạn, nếu bạn bao gồm thông tin cá nhân của mình trong bất kỳ nội dung nào bạn đăng hoặc cung cấp công khai.

8. CHÍNH SÁCH TRỰC TUYẾN

Chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi chứ không áp dụng cho thông tin được thu thập ngoại tuyến.

9. HỢP ĐỒNG CỦA BẠN

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi.

10. CHẤM DỨT

Như đã đề cập, bạn có thể xem xét bất kỳ lúc nào hoặc thay đổi thông tin cá nhân mà chúng tôi duy trì về bạn bằng cách liên hệ với 88Tipster. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xóa thông tin liên hệ và dữ liệu cá nhân của bạn khỏi cơ sở dữ liệu hoạt động của chúng tôi.

Chính sách bảo mật này có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi một trong hai bên. Nếu bạn không còn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách bảo mật này nữa, bạn phải ngừng sử dụng trang web 88Tipster. Nếu bạn không hài lòng với 88Tipster, nội dung của nó hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện và chính sách nào, biện pháp pháp lý duy nhất của bạn là ngừng sử dụng Trang web.

88Tipster bảo lưu quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập và sử dụng Trang web của bạn hoặc một phần của chúng mà không cần thông báo, nếu chúng tôi tin rằng việc sử dụng đó vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào hoặc có hại cho lợi ích của chúng tôi hoặc lợi ích của một người hoặc tổ chức khác hoặc nơi 88Tipster có lý do để tin rằng việc sử dụng của họ vi phạm Chính sách bảo mật này hoặc Điều khoản sử dụng.

11. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

88Tipster không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ những người dưới 18 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi có thông tin cá nhân trên một người dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi. 88Tipster khuyến khích phụ huynh trực tuyến với con cái của họ. Một số mẹo để giúp làm cho trải nghiệm trực tuyến của trẻ an toàn hơn: Dạy trẻ không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân, trừ khi được cha mẹ hoặc người lớn có trách nhiệm giám sát. Bao gồm tên, địa chỉ, điện thoại, trường học, v.v. Biết các trang web mà con bạn đang truy cập và các trang web nào phù hợp. Tìm chính sách bảo mật của trang web. Biết cách thông tin của con quý vị được điều trị.

12. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH NÀY

88Tipster bảo lưu quyền thay đổi Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Hãy kiểm tra định kỳ trang này cho những sự thay đổi. Việc bạn sử dụng dịch vụ sau bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi nào trong Chính sách bảo mật sẽ được coi là sự chấp nhận rõ ràng của bạn đối với Chính sách bảo mật đã sửa đổi / thay đổi đó và sự đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách bảo mật đã thay đổi / sửa đổi đó. Thông tin được thu thập trước thời điểm bất kỳ thay đổi nào được đăng sẽ được sử dụng theo các quy tắc và luật áp dụng tại thời điểm thu thập thông tin. Chính sách này được sửa đổi lần cuối vào ngày 18 tháng 5 năm 2018.

13. LUẬT PHÁP LUẬT.

Chính sách bảo mật này và việc sử dụng trang web được điều chỉnh bởi luật pháp Malaysia. Nếu tranh chấp phát sinh theo Chính sách bảo mật này, trước tiên chúng tôi đồng ý cố gắng giải quyết cuộc đàm phán đó. Nếu chứng minh không thể đạt được một giải pháp thỏa đáng lẫn nhau thông qua thương lượng, 88Tipster đồng ý gửi tranh chấp tới Tòa án Vietnam có thẩm quyền.

14. BẢN QUYỀN.

Bản quyền của trang web này là tài sản của 88Tipster.

Nội dung, đồ họa, ảnh, hoạt ảnh, video và clip, hiển thị trên trang web là đối tượng của bản quyền và là một phần của tài sản trí tuệ của 88Tipster. Chúng không được sao chép, sử dụng, trình bày hoặc trình bày mà không có sự cho phép bằng văn bản của 88Tipster. Bất kỳ việc phân phối tệp nào, được Người dùng thu thập theo các Điều khoản và Điều kiện của Trang web hoặc một phần của các tệp đó, cấu thành vi phạm luật bảo vệ sở hữu trí tuệ có liên quan và bị pháp luật truy tố.

Không có nội dung nào trên trang web này có thể được hiểu là cấp giấy phép hoặc quyền sử dụng làm nhãn hiệu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của 88Tipster.

15. Hỗn hợp

88Tipster được kiểm soát, điều hành và quản lý hoàn toàn trong phạm vi Vietnam. Nếu bạn đang truy cập trang web 88Tipster từ một khu vực tài phán khác, xin lưu ý rằng bạn đang chuyển thông tin cá nhân của mình tới 88Tipster ở Vietnam và bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc chuyển giao đó và tuân theo các luật hiện hành liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và thỏa thuận của bạn với chúng tôi.

Tuyên bố này và các chính sách được nêu trong Chính sách bảo mật này không nhằm mục đích và không tạo bất kỳ quyền hợp pháp hoặc quyền hợp pháp nào khác hoặc thay mặt cho bất kỳ bên nào 88Tipster có thể cung cấp bản dịch tiếng việt của Chính sách bảo mật sang các ngôn ngữ khác.

Bạn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ bản dịch nào của Chính sách bảo mật sang các ngôn ngữ khác chỉ nhằm thuận tiện cho bạn và phiên bản tiếng việt sẽ chi phối quyền và trách nhiệm của bạn. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh của Chính sách bảo mật và các phiên bản được dịch, phiên bản tiếng việt của Điều khoản sẽ được áp dụng.

16. LIÊN HỆ

Nếu bạn tin rằng 88Tipster không tuân thủ Chính sách bảo mật này, để giải quyết một câu hỏi, để giải quyết khiếu nại liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ 88Tipster hoặc để nhận thêm thông tin về Dịch vụ, vui lòng liên hệ với 88Tipster bằng một trong các phương pháp sau:

Địa chỉ:

Facebook: https://www.facebook.com/88tipster
E-mail: email: 88tipster.com@gmail.com

Chào mừng bạn đến với 88Tipster

Tiếp tục

Khi tham gia, tôi đồng ý nhận email từ 88Tipster.

hoặc

Tham gia 88Tipster

Bạn có phải là một Tipster?

Đăng ký ngay

Khi đăng ký, tôi đồng ý với 88Tipster Điều khoảnĐiều khoản bảo mật.
Khi tham gia, tôi đồng ý nhận email từ 88Tipster.

Lấy lại mật khẩu

Lấy lại mật khẩu

HEY, YOU'RE ALMOST DONE!


Finish Registration