Top Tipsters Tập Sự leaderboard


Tên No.Tips Odds Tỉ lệ thắng Thắng Hòa Thua Lời/Lỗ Hiệu suất
Da Nguyen 5 2.02 0% 0 1 4 -40 -80%
Huy Cong Tu 15 1.94 38.46% 5 2 8 -41.35 -27.57%
NGUYEN QUANG LOI 40 1.84 50% 20 0 20 -41.7 -10.43%
Trần Nam 42 1.89 43.9% 18 1 23 -44.95 -10.7%
Mai khắc thịnh 21 1.93 40% 8 1 12 -47.15 -22.45%
Văn Đức 15 1.96 33.33% 4 3 8 -50.2 -33.47%
Daniel Le 73 1.90 49.3% 35 2 36 -63.65 -8.72%
Nguyen Kim Long 19 2.95 21.05% 4 0 15 -67.5 -35.53%
Lê Quý Thắng 53 1.99 42.86% 21 4 28 -71.9 -13.57%
Vũ Quốc Phú 40 2.04 28.57% 10 5 25 -152.95 -38.24%

Top Tipsters

From August 02, 2018 until August 09, 2018

Top Tipsters Tập Sự Tuần Này

 • 5
 • Tipster Mr James P
 • Mr James P

  Tipster Tập Sự

  • thắng 3
  • hòa 0
  • thua 2

From August 01, 2018 until August 09, 2018

Top Tipsters Tập Sự tháng này

 • 1
 • Tipster Mr James P
 • Mr James P

  Tipster Tập Sự

  • thắng 50
  • hòa 2
  • thua 28
 • 4
 • Tipster Bao Thai Tu
 • Bao Thai Tu

  Tipster Tập Sự

  • thắng 18
  • hòa 0
  • thua 34
 • 5
 • Tipster Bá Chiến
 • Bá Chiến

  Tipster Tập Sự

  • thắng 29
  • hòa 2
  • thua 22

Tipsters mới hoạt động