Top Tipsters Tập Sự leaderboard


Tên No.Tips Odds Tỉ lệ thắng Thắng Hòa Thua Lời/Lỗ Hiệu suất
Nguyễn Văn Thanh 18 1.96 47.06% 8 1 9 -17.2 -9.56%
Hà Thị Hiền 5 1.85 40% 2 0 3 -17.7 -35.4%
Chau nhat vuong 50 1.99 46.94% 23 1 26 -18.7 -3.74%
Ngọc Thy Huỳnh Trúc 2 1.95 0% 0 0 2 -20 -100%
nguyen nguyen 135 1.89 53.44% 70 4 61 -22.85 -1.69%
pham thanh van 50 1.93 52.17% 24 4 22 -24.7 -4.94%
Mr hua ang 5 1.98 20% 1 0 4 -25.5 -51%
Ngọc Vinh 13 1.94 33.33% 4 1 8 -30.7 -23.62%
Lavigne 6 2.19 16.67% 1 0 5 -37.7 -62.83%
Nguyễn mạnh tú 20 1.88 42.11% 8 1 11 -39.75 -19.88%

Top Tipsters

From August 02, 2018 until August 09, 2018

Top Tipsters Tập Sự Tuần Này

 • 5
 • Tipster Mr James P
 • Mr James P

  Tipster Tập Sự

  • thắng 3
  • hòa 0
  • thua 2

From August 01, 2018 until August 09, 2018

Top Tipsters Tập Sự tháng này

 • 1
 • Tipster Mr James P
 • Mr James P

  Tipster Tập Sự

  • thắng 50
  • hòa 2
  • thua 28
 • 4
 • Tipster Bao Thai Tu
 • Bao Thai Tu

  Tipster Tập Sự

  • thắng 18
  • hòa 0
  • thua 34
 • 5
 • Tipster Bá Chiến
 • Bá Chiến

  Tipster Tập Sự

  • thắng 29
  • hòa 2
  • thua 22

Tipsters mới hoạt động