Top Tipsters Tập Sự leaderboard


Tên No.Tips Odds Tỉ lệ thắng Thắng Hòa Thua Lời/Lỗ Hiệu suất
Nguyễn Văn Ninh 1 2.26 0% 0 0 1 -10 -100%
Nguyễn minh dũng 1 1.94 0% 0 0 1 -10 -100%
Theo Nhà Cái 6 1.92 40% 2 1 3 -10 -16.67%
Mix 39 1.94 52.78% 19 3 17 -11.55 -2.96%
nguyen van son 5 1.96 40% 2 0 3 -11.65 -23.3%
Nguyễn Phú Cường 5 2.02 40% 2 0 3 -12.6 -25.2%
adad arty 5 2.02 40% 2 0 3 -13.45 -26.9%
HAING 5 2.01 40% 2 0 3 -13.8 -27.6%
LONG DANG 15 1.88 46.67% 7 0 8 -14.4 -9.6%
Le Van Giang 22 1.92 45% 9 2 9 -16.75 -7.61%

Top Tipsters

From August 02, 2018 until August 09, 2018

Top Tipsters Tập Sự Tuần Này

From August 01, 2018 until August 09, 2018

Top Tipsters Tập Sự tháng này

 • 1
 • Tipster Mr James P
 • Mr James P

  Tipster Tập Sự

  • thắng 50
  • hòa 2
  • thua 28
 • 4
 • Tipster Bao Thai Tu
 • Bao Thai Tu

  Tipster Tập Sự

  • thắng 18
  • hòa 0
  • thua 34
 • 5
 • Tipster Bá Chiến
 • Bá Chiến

  Tipster Tập Sự

  • thắng 29
  • hòa 2
  • thua 22

Tipsters mới hoạt động