Top Tipsters Tập Sự leaderboard


Tên No.Tips Odds Tỉ lệ thắng Thắng Hòa Thua Lời/Lỗ Hiệu suất
Kevin Nguyen 5 1.80 60% 3 0 2 -4.4 -8.8%
nguyễn quang trung 23 1.93 52.17% 12 0 11 -5.65 -2.46%
Pham Thanh Dat 9 1.91 50% 4 1 4 -5.8 -6.44%
NOBETBONG91 102 1.90 54.64% 53 5 44 -6.3 -0.62%
Võ Ngọc Vinh 4 1.85 33.33% 1 1 2 -6.9 -17.25%
Nguyễn Bá Hùng Long 3 1.93 33.33% 1 0 2 -7.7 -25.67%
thantip 5 2.05 40% 2 0 3 -8.6 -17.2%
Nguyen van trong 3 2.03 33.33% 1 0 2 -9.3 -31%
Huy Nguyen 1 1.86 0% 0 0 1 -10 -100%
Vien Anh Phuong 1 1.96 0% 0 0 1 -10 -100%

Top Tipsters

From August 02, 2018 until August 09, 2018

Top Tipsters Tập Sự Tuần Này

 • 5
 • Tipster Mr James P
 • Mr James P

  Tipster Tập Sự

  • thắng 3
  • hòa 0
  • thua 2

From August 01, 2018 until August 09, 2018

Top Tipsters Tập Sự tháng này

 • 1
 • Tipster Mr James P
 • Mr James P

  Tipster Tập Sự

  • thắng 50
  • hòa 2
  • thua 28
 • 4
 • Tipster Bao Thai Tu
 • Bao Thai Tu

  Tipster Tập Sự

  • thắng 18
  • hòa 0
  • thua 34
 • 5
 • Tipster Bá Chiến
 • Bá Chiến

  Tipster Tập Sự

  • thắng 29
  • hòa 2
  • thua 22

Tipsters mới hoạt động