Top Tipsters Tập Sự leaderboard


Tên No.Tips Odds Tỉ lệ thắng Thắng Hòa Thua Lời/Lỗ Hiệu suất
Hải Đen 130 2.95 47.97% 59 7 64 11.1 0.85%
Tuan Binh 18 1.92 53.85% 7 5 6 11.1 6.17%
lê văn tài 45 2.15 46.34% 19 4 22 10.95 2.43%
Nguyễn Văn Thi 15 2.55 40% 6 0 9 8.35 5.57%
Quách đức tâm 1 1.82 100% 1 0 0 8.2 82%
Nguyễn văn khuyến 1 1.83 100% 1 0 0 4.15 41.5%
Robin Nguyễn 14 1.89 50% 7 0 7 -2.05 -1.46%
Nguyễn Linh 5 1.94 50% 2 1 2 -2.3 -4.6%
Huỳnh quốc thanh 10 1.87 50% 5 0 5 -3.9 -3.9%
Võ Minh Tuấn 35 1.88 51.61% 16 4 15 -4.25 -1.21%

Top Tipsters

From August 02, 2018 until August 09, 2018

Top Tipsters Tập Sự Tuần Này

 • 5
 • Tipster Mr James P
 • Mr James P

  Tipster Tập Sự

  • thắng 3
  • hòa 0
  • thua 2

From August 01, 2018 until August 09, 2018

Top Tipsters Tập Sự tháng này

 • 1
 • Tipster Mr James P
 • Mr James P

  Tipster Tập Sự

  • thắng 50
  • hòa 2
  • thua 28
 • 4
 • Tipster Bao Thai Tu
 • Bao Thai Tu

  Tipster Tập Sự

  • thắng 18
  • hòa 0
  • thua 34
 • 5
 • Tipster Bá Chiến
 • Bá Chiến

  Tipster Tập Sự

  • thắng 29
  • hòa 2
  • thua 22

Tipsters mới hoạt động