Top Tipsters Tập Sự leaderboard


Tên No.Tips Odds Tỉ lệ thắng Thắng Hòa Thua Lời/Lỗ Hiệu suất
Bá Chiến 16 1.96 60% 9 1 6 36.9 23.06%
Nguyễn anh thi 32 2.39 46.67% 14 2 16 36.35 11.36%
Trần Công Hiệp 5 2.08 80% 4 0 1 33.5 67%
Lê Hữu Thắng 30 1.99 55.56% 15 3 12 21.5 7.17%
DANY NGUYEN 35 2.05 54.29% 19 0 16 16.7 4.77%
Lam van nam 5 2.06 60% 3 0 2 14.2 28.4%
Mr James P 150 1.99 50.69% 73 6 70 13.5 0.9%
NGUYEN VAN THOI 60 1.90 54.24% 32 1 27 13.35 2.23%
Võ Ngọc Uy Vũ 16 1.87 61.54% 8 3 5 12.15 7.59%
Bùi Thành 31 1.91 55.56% 15 4 12 11.95 3.85%

Top Tipsters

From August 02, 2018 until August 09, 2018

Top Tipsters Tập Sự Tuần Này

From August 01, 2018 until August 09, 2018

Top Tipsters Tập Sự tháng này

 • 1
 • Tipster Mr James P
 • Mr James P

  Tipster Tập Sự

  • thắng 50
  • hòa 2
  • thua 28
 • 4
 • Tipster Bao Thai Tu
 • Bao Thai Tu

  Tipster Tập Sự

  • thắng 18
  • hòa 0
  • thua 34
 • 5
 • Tipster Bá Chiến
 • Bá Chiến

  Tipster Tập Sự

  • thắng 29
  • hòa 2
  • thua 22

Tipsters mới hoạt động