Top Tipsters Tập Sự leaderboard


Tên No.Tips Odds Tỉ lệ thắng Thắng Hòa Thua Lời/Lỗ Hiệu suất
nguyen nguyen 140 1.95 62.5% 85 4 51 282.35 20.17%
Vip Xi Lip 153 2.65 52.38% 77 6 70 196.35 12.83%
Mr James P 157 2.09 54.05% 80 9 68 132.9 8.46%
Nguyễn Đa 34 2.27 61.76% 21 0 13 124.6 36.65%
NOBETBONG91 75 1.91 63.77% 44 6 25 107.6 14.35%
ha van thong 25 3.60 41.67% 10 1 14 86 34.4%
long khanh 35 2.05 59.38% 19 3 13 77.9 22.26%
Thang2k 99 1.97 55.17% 48 12 39 76.45 7.72%
NGUYEN VAN THOI 30 1.91 66.67% 20 0 10 70.65 23.55%
Bùi Thành 56 1.93 58.49% 31 3 22 70.5 12.59%

Top Tipsters

From August 02, 2018 until August 09, 2018

Top Tipsters Tập Sự Tuần Này

 • 3
 • Tipster Mr James P
 • Mr James P

  Tipster Tập Sự

  • thắng 5
  • hòa 0
  • thua 2

From August 01, 2018 until August 09, 2018

Top Tipsters Tập Sự tháng này

 • 1
 • Tipster Vip Xi Lip
 • Vip Xi Lip

  Tipster Tập Sự

  • thắng 37
  • hòa 2
  • thua 26
 • 3
 • Tipster Bao Thai Tu
 • Bao Thai Tu

  Tipster Tập Sự

  • thắng 28
  • hòa 0
  • thua 31
 • 5
 • Tipster Bùi Thành
 • Bùi Thành

  Tipster Tập Sự

  • thắng 30
  • hòa 3
  • thua 18

Tipsters mới hoạt động