Top Tipsters Tập Sự leaderboard


Tên No.Tips Odds Tỉ lệ thắng Thắng Hòa Thua Lời/Lỗ Hiệu suất
Mr James P 140 2.00 59.4% 79 7 53 232.15 16.58%
Tipster Nguyễn 145 2.80 50.37% 68 10 64 190.75 13.16%
TAO LÀ TRÙM LIÊN QUÂN TRẺ TRÂU 65 1.95 63.33% 38 5 22 108.05 16.62%
Hải Đen 100 2.80 51.06% 48 6 46 99.95 10%
Bá Chiến 53 1.99 56.86% 29 2 22 63.8 12.04%
POPO 20 5.49 31.58% 6 1 13 61.95 30.98%
Bao Thai Tu 117 3.36 41.23% 47 3 66 58.7 5.02%
Lê Hữu Thắng 73 2.01 53.62% 37 4 32 48.35 6.62%
Ngô Văn Hạnh 65 1.96 55.74% 34 4 27 38.15 5.87%
Tuan Binh 58 1.96 52.94% 27 7 24 29.7 5.12%

Top Tipsters

From August 02, 2018 until August 09, 2018

Top Tipsters Tập Sự Tuần Này

 • 5
 • Tipster Mr James P
 • Mr James P

  Tipster Tập Sự

  • thắng 3
  • hòa 0
  • thua 2

From August 01, 2018 until August 09, 2018

Top Tipsters Tập Sự tháng này

 • 1
 • Tipster Mr James P
 • Mr James P

  Tipster Tập Sự

  • thắng 50
  • hòa 2
  • thua 28
 • 4
 • Tipster Bao Thai Tu
 • Bao Thai Tu

  Tipster Tập Sự

  • thắng 18
  • hòa 0
  • thua 34
 • 5
 • Tipster Bá Chiến
 • Bá Chiến

  Tipster Tập Sự

  • thắng 29
  • hòa 2
  • thua 22

Tipsters mới hoạt động