MEXICO PRIMERA DIVISION

Atlas

vs

01/12/2019 10:00 AM

Club America

Time left
0 hours
:
22 min
Hurry up

MEXICO PRIMERA DIVISION

Atlas

26 Nov 2018
21:00 PM GMT +7

22' left

Club America


3 TIPSTERS DỰ ĐOÁN TRẬN NÀY

Vietnam

Vị trí: #29
 • x4 tipster của ngày

3 Tip Đang Chạy

Xem thêm
ALL TIME STATS VIEW STATS BY MONTH
 • Tips

  408

 • Thắng

  190

 • Thua

  177

 • Hòa

  38

 • Avg. Odd

  1.94

 • Tỉ lệ thắng

  51.35%

 • Lời/lỗ

  +4.95

 • Hiệu xuất

  0.12%

Xem tip gói

 • Buy now

Vietnam

Vị trí: #98
 • x4 tipster của ngày

5 Tip Đang Chạy

Xem thêm
ALL TIME STATS VIEW STATS BY MONTH
 • Tips

  381

 • Thắng

  170

 • Thua

  178

 • Hòa

  31

 • Avg. Odd

  1.95

 • Tỉ lệ thắng

  48.57%

 • Lời/lỗ

  -172.40

 • Hiệu xuất

  -4.52%

Xem tip gói

 • Buy now

Vietnam

Vị trí: #105
 • x1 tipster của ngày

1 Tip Đang Chạy

Xem thêm
ALL TIME STATS VIEW STATS BY MONTH
 • Tips

  377

 • Thắng

  161

 • Thua

  175

 • Hòa

  40

 • Avg. Odd

  1.95

 • Tỉ lệ thắng

  47.77%

 • Lời/lỗ

  -259.05

 • Hiệu xuất

  -6.87%

Xem tip gói

 • Buy now
Vị trí: #29
 • Tipster của ngày x4

 • Buy now

Nguyễn Văn Thanh

ALL TIME STATS
 • Tips: 408

 • Thắng: 190

 • Thua: 177

 • Tỉ lệ thắng: 51.35%

 • Lời/lỗ: +4.95

VIEW STATS BY MONTH

3 Tip Đang Chạy

Xem thêm
Vị trí: #98
 • Tipster của ngày x4

 • Buy now

Bá Chiến

ALL TIME STATS
 • Tips: 381

 • Thắng: 170

 • Thua: 178

 • Tỉ lệ thắng: 48.57%

 • Lời/lỗ: -172.40

VIEW STATS BY MONTH

5 Tip Đang Chạy

Xem thêm
Vị trí: #105
 • Tipster của ngày x1

 • Buy now

Ngọc Vinh

ALL TIME STATS
 • Tips: 377

 • Thắng: 161

 • Thua: 175

 • Tỉ lệ thắng: 47.77%

 • Lời/lỗ: -259.05

VIEW STATS BY MONTH

1 Tip Đang Chạy

Xem thêm

Chào mừng bạn đến với 88Tipster

Tiếp tục

Khi tham gia, tôi đồng ý nhận email từ 88Tipster.

hoặc

Tham gia 88Tipster

Bạn có phải là một Tipster?

Đăng ký ngay

Khi đăng ký, tôi đồng ý với 88Tipster Điều khoảnĐiều khoản bảo mật.
Khi tham gia, tôi đồng ý nhận email từ 88Tipster.

Lấy lại mật khẩu

Lấy lại mật khẩu

HEY, YOU'RE ALMOST DONE!


Finish Registration